Actueel

18/05/2022 - Actie Openbaar Ambt - Laat uw stem horen!!!

Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten voor het bekomen van een substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
  Afspraak om 10 u ...
Lees verder »

17/05/2022 - Actie Openbaar Ambt - Laat uw stem horen!!

Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten voor het bekomen van een substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
  Afspraak om 10 u ...
Lees verder »

16/05/2022 - Actie Openbaar Ambt - Laat uw stem horen!

Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten voor het bekomen van een substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
  Afspraak om 10 u aan de Kruidt...
Lees verder »

09/05/2022 - Acties Openbaar Ambt - Laat uw stem horen.

Reeds maanden vinden er gesprekken plaats met minister Petra De Sutter, onder meer bevoegd voor Ambtenarenzaken, over de geldelijke eisen van de vakbonden.    Het VSOA ijvert...
Lees verder »

02/05/2022 - Komt er nog een sectoraal akkoord?

  
Lees verder »

20/04/2022 - Gewijzigde telewerkvergoeding

Beste Leden,   Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het...
Lees verder »

10/02/2022 - Ook federaal overheidspersoneel verdient koopkracht en erkenning

De besprekingen over het sectoraal akkoord zijn eindelijk hervat. De laatste baremaherziening dateert van 20 jaar geleden. Nog steeds ontbreekt een volwaardige 13e maand en zijn er geen...
Lees verder »