Voordelen VSOA-FinanciënSamen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je bij lidmaatschap van een ruim aanbod van voordelen.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening en een persoonlijke aanpak staan centraal bij het VSOA. Je kan hiervoor terecht bij onze vakbondsafgevaardigden en de gespecialiseerde medewerkers van onze beroepsgroepen voor informatie, advies en antwoord op je vragen over je statuut, loopbaan, deeltijds werk, arbeidsongevallen….

Lidmaatschap geeft je toegang tot het voordelenplatform, waar bedrijven kortingen aanbieden op verschillende manieren en waar je kan deelnemen aan wedstrijden. Ook de vakantiecentra van de ACLVB in binnen- en buitenland staan open voor de leden.
Door gebruik te maken van de voordelen heb je je lidgeld snel terugverdiend

Als lid van het VSOA ontvang je elk jaar een syndicale premie. Momenteel bedraagt deze 90 euro voor leden die op jaarbasis in orde zijn met de bijdragen.

Elk lid dat deelneemt aan, een door de organisatie erkende stakingsactie, krijgt een vergoeding.

Via VSOA-Financiën heb je ook recht op een solidariteitspremie bij geboorte, adoptie, huwelijk of wettelijke samenwoning.Indien je over onze voordelen verder nog inlichtingen wenst, of indien uw partner in het openbaar ambt werkt en je inlichtingen wenst over de andere groepen binnen het VSOA kan je ook terecht op het volgende adres: www.vsoa.eu.