VSOA-Financiën


Sinds 1995 is onze Federale Overheidsdienst (FOD) in voortdurende hervorming. Naar de toekomst toe lijkt zich dit te vertalen in een steeds verdergaande automatisatisering met minder en minder respect voor de ambtenaar en zijn statuut. De invoering van een nieuwe loopbaan gekoppeld aan een evaluatiesysteem, nieuwe structuren en benamingen, de aanstelling van managers, de implementatie van diverse nieuwe informaticatoepassingen, een nieuw telefoniesysteem, … zijn een ergernis van velen.

Het management van de FOD Financiën heeft de mond vol van termen zoals “as is”, “to be”, “core business” en start volop nieuwe projecten op, ondanks dat het zelfs in de bestaande structuren op ontelbare gebieden in gebreke blijft.

Als ambtenaar bij één van de grootste federale overheidsdiensten van België zal u wellicht regelmatig geconfronteerd worden met allerlei vragen omtrent het verloop en de mogelijkheden van uw loopbaan (bevorderingen, postulaties, interne mobiliteiten), de opleidingsmogelijkheden binnen de overheid (de Academy) of buiten de administratie, het welzijn op het werk, de ziekte- en verlofregelingen en nog zoveel meer.

Onze organisatie is een groepering die de dialoog tussen de ambtenaar en de overheid hoog in het vaandel draagt teneinde via het sociaal overleg de verworvenheden en de belangen van haar leden te verzekeren. Een aansluiting bij de groep Financiën van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA) zal getuigen van uw gehechtheid aan vrijheid en verdraagzaamheid. Bij het  VSOA staat de mens centraal en wordt resoluut voor de open dialoog gekozen. Onze afgevaardigden staan ten allen tijde ter uw beschikking.

Wij heten u alleszins welkom bij onze FOD Financiën.