Actueel

10/09/2018 - Vakbondsfront in actie op 28 september 2018

Ziek zijn is geen keuze! Ziek zijn is geen keuze en ziektedagen zijn geen verlof. Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput en minister Jambon. Want ze hebben dat duidelijk niet...
Lees verder »

26/04/2018 - Algemene staking 30 april 2018

De federale regering wenst te starten met een zogenaamde hervorming van de federale overheidsdiensten. Deze voorstellen, vervat in o.m. de “Codex”, bevatten fundamentele...
Lees verder »

12/04/2018 - VSOA trekt aan de alarmbel

Totale minachting voor het overheidspersoneel moet stoppen! Minister Vandeput slaat de oproep van het vakbondsfront om het dossier codex (vernieuwing van het ambtenarenstatuut) meer tijd te...
Lees verder »

07/02/2018 - Algemene staking zware beroepen is voorbarig

VSOA roept op om aan de onderhandelingstafel te gaan   De socialistische vakbond ACOD kondigde een algemene staking aan op 27 februari tegen het wetsontwerp zware beroepen van...
Lees verder »

23/12/2017 - 2018


Lees verder »

03/04/2017 - Brugdagen 2017

De ministerraad van 31 maart 2017 heeft de brugdagen voor 2017 goedgekeurd.   Op vrijdag 26 mei 2017 wordt de brug gemaakt met O.H. Hemelvaart (25 mei) en vrijdag 3 november...
Lees verder »

22/02/2017 - Brugdagen voor 2017 werden officieus meegedeeld

Officieel zijn de brugdagen voor 2017 nog niet gekend.
Het Kabinet van Minister belast met Ambtenarenzaken kondigde officieus aan dat op vrijdag 26 mei 2017 de brug zou worden gemaa...
Lees verder »