18/01/2013 - Brugdagen voor het personeel van de federale overheidsdiensten in 2013

 

De ministerraad van 18 januari 2013 ging akkoord met de omzendbrief die de brugdagen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten in 2013 vastlegt.

Op vrijdag 10 mei en 16 augustus hebben de personeelsleden een brugdag aangezien Hemelvaart (9 mei) en Maria-Hemelvaart (15 augustus) op een donderdag vallen.