24/01/2012 - Algemene staking 30 januari 2012 : Het besparingsbeleid: zeer schadelijk voor het herstel !

De algemene staking van 30 januari 2012 komt er niet omdat we dat zo graag willen. Neen, wij hadden heel hard gerekend op het overleg met de regering. We hadden gehoopt de besparingsmaatregelen te kunnen versoepelen. Maar we werden misleid.

 

Staken is nu dus onafwendbaar geworden. De overheid en de werkgevers rekenen op een zekere gelatenheid van de bevolking en van de werknemers om hun hervorming erdoor te duwen. Zonder onderhandeling, zonder inspraak. Zonder de sociale realiteit onder ogen te willen zien. Meer nog, de regering kondigt al een reeks nieuwe beslissingen aan die de toestand alleen nog maar zullen verergeren.

 

Maar iedereen moet nu beseffen dat de besparingsmaatregelen ons heel hard gaan treffen. Je zal meer en langer moeten werken. Je zal meer belastingen moeten betalen. En, de dag dat je werkloos wordt, zal je een lagere uitkering krijgen.

 

Wij rekenen op jullie deelname !

 

Hierbij de affiches en het infopamflet.

 

 

Opgelet: Verwittig uw diensthoofd.

Een stakingsdag is geen onregelmatige afwezigheid indien u uw diensthoofd vooraf heeft verwittigd en heeft dan ook geen invloed op de berekening van uw anciënniteit. Het is wel een niet-bezoldigde dag. U krijgt voor die dag via uw syndicaat een stakersvergoeding.