24/04/2023 - Nog maar eens een slag in het gezicht van de federale ambtenaren!

Na het fiasco van de begrotingsopmaak 2023-2024 in oktober vorig jaar waarbij de legitieme eisen van de federale ambtenaren (sectoraal voorakkoord getekend op 30/06/2022) in de vuilbak werden gegooid, keken we echt uit naar de begrotingscontrole van maart 2023 en hoopten om toch nog iets uit de brand te slepen.
 
Helaas… De baremieke verhoging van 2% komt er niet (de laatste verhoging gebeurde meer dan 20 jaar geleden!!!). De verhoging van de eindejaarspremie (reeds voorzien in het sectoraal akkoord 2007-2008 !!!), geleidelijk naar een volwaardige 13de maand voor de laagste niveaus, komt er niet. Enkel de maaltijdscheques werden vervroegd naar van 01/04/2024 naar 01/01/2024. Modaliteiten voor die maaltijdcheques kennen we nog niet (wie heeft er recht op, hoe deze worden uitbetaald, …). Het enige dat we weten is dat er een “hervorming” komt van FEDOREST (en de andere bedrijfsrestaurants) die minstens 25% van het budget benodigd voor de maaltijdcheques, zal moeten dekken.
 
Tijdens de periode tussen de begrotingsopmaak in oktober 2022 en de controle van maart 2023 hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront alle voorzitters van de meerderheidspartijen en hun vicepremiers bezocht. Iedereen had begrip voor onze redelijke vragen, maar niemand deed een ernstige inspanning. De ontgoocheling van de 65.000 personeelsleden is immens!
 
Eén conclusie kunnen we alleszins maken: De regering en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter vinden hun personeel niet belangrijk genoeg om hen deftig te vergoeden en ondertekende akkoorden uit te voeren. En dan is men nog verwonderd dat op Comité B de spanningen wekelijks bijzonder hoog oplopen.  Begrijpe wie begrijpen kan!