14/06/2022 - Neem deel aan de nationale betoging op 20 juni 2022 voor meer koopkracht!

Het VSOA ondersteunt de nationale betoging, georganiseerd door het vakbondsfront van de privésector op 20 juni 2022 te Brussel.
 
De privésector legt het accent op koopkracht en wijziging loonnormwet.
In de openbare sector sluiten onze eisen daarbij nauw aan: een verhoging van de koopkracht en een revalorisatie van de weddeschalen.
Vandaar dat het van belang is dat we als overheidssector deze actie mee ondersteunen tijdens onze actiemaand.
 
Samenkomst om 10 uur aan het Noordstation.
 
Het VSOA-verzamelpunt (stand met tent) bevindt zich op de Albert II-laan, in de buurt van de kruising met de Frère-Orbanstraat (zie bijgevoegd plan), naast de stand van de ACLVB. Ons verzamelpunt ligt op vijf minuten loopafstand van het Noordstation. Het dichtstbijzijnde station met de metro en tram is Rogier.
 
De delegatie van het Openbaar Ambt zal in blok deelnemen aan de manifestatie met een spandoek van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het vertrek is voorzien op de Albert II-laan tegenover de VSOA-stand, aan het Consciencegebouw.
 
Podium bij vertrek bevindt zich op de Albert II-laan, aan het begin van de Emile Jacqmainlaan. In theorie zullen de toespraken daar doorgaan om 10u30. De eerste betogers zullen dan om 11 uur vertrekken.
 
Parcours
 
Albert II-laan, kleine ring tot aan de Financietoren, Pachecolaan, Keizerinlaan, Esplanade Centraal Station, Keizerlaan, Cellebroerstraat, Lemonierlaan om dan uiteindelijk aan te komen aan de Europa-esplanade en Zuidstation. Dynamische kaart via deze link.
 
Vervoer
 
De politie raadt aan met de trein te komen.
Vertrek goed op tijd! Er komt veel volk naar Brussel!
 
Wij rekenen op jullie deelname!
 
Tot maandag in het blauw!
 
 
Opgelet
 
Voor een manifestatie is het zo dat dat diegenen die kunnen vrij nemen binnen de geboden flexibiliteit van het arbeidsstelsel, of die verlof of inhaalrust kunnen nemen, dit normaliter verkiezen omdat zij dan geen loonverlies zullen hebben.
 
Het VSOA heeft eveneens een stakingsaanzegging gedaan, dus indien je werksituatie geen flexibiliteit biedt en je verkiest te staken, kan je dat.
Een stakingsdag is een niet-bezoldigde dag. Er zal dus voor de stakingsdag één dag wedde worden ingehouden. Het syndicaat betaalt een stakersvergoeding van 30 euro op basis van een kopie van de weddefiche waarop deze inhouding is gebeurd.
Iemand die staakt moet zijn diensthoofd verwittigen.
Een stakingsdag is geen onregelmatige afwezigheid indien het personeelslid zijn diensthoofd vooraf heeft verwittigd en heeft dan ook geen invloed op de berekening van de dienstanciënniteit (artikel 5 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden).