09/05/2022 - Acties Openbaar Ambt - Laat uw stem horen.

Reeds maanden vinden er gesprekken plaats met minister Petra De Sutter, onder meer bevoegd voor Ambtenarenzaken, over de geldelijke eisen van de vakbonden. 
 
Het VSOA ijvert o.a. voor een algemene baremaherziening, aangezien de laatste baremaverhogingen van de federale ambtenaren dateren van de Copernicushervormingen, bijna 20 jaar geleden, terwijl in de private sector meerdere loonsverhogingen konden worden toegekend. 
Het VSOA vraagt de toekenning van een volwaardige dertiende maand voor alle personeelsleden.
Reeds meer dan 10 jaar terug werden hierover politieke beloftes gedaan die echter nooit werden gerealiseerd.
Het VSOA pleit voor de invoering van maaltijdcheques, hand in hand met het behoud van de bestaande bedrijfsrestaurants.
Het VSOA wil dat de bijkomende telewerkvergoeding gekoppeld wordt aan de indexeringsregeling.
 
Deze gesprekken botsen echter steeds op budgettaire beperkingen. Begin dit jaar, na enkele gerichte acties vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront, beloofde de minister tijdens het begrotingsoverleg “te zullen vechten voor haar personeel”. De minister mikte op een budget van 305 miljoen euro om onder meer aan bovenstaande eisen tegemoet te kunnen komen. Dat is dus niet gelukt.
 
De federale ambtenaren krijgen dus in de nabije toekomst geen substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
 
Dit, in combinatie met de huidige koopkrachtcrisis en de stijgende energiekosten, maakt dat ook de levensstandaard van de federale ambtenaren naar beneden wordt geduwd. De indexering zorgt ervoor dat onze koopkracht niet helemaal wegsmelt maar deze compenseert nooit de volledige inflatie en komt steeds na de feiten.
 
Het VSOA zal hier niet bij berusten !
 
Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten om onze boodschap kracht bij te zetten: Voor het openbaar ambt wordt er afgesproken om 10 u aan de Kruidtuin op de esplanade voor de Financietoren in Brussel. Allen welkom !
 
 
Op dinsdag 31 mei 2022 zal in gezamenlijk vakbondsfront een actiedag gehouden worden. Het VSOA roept niet op tot een nationale stakingsdag, enkel tot deelname aan deze nationale actiedag op één welbepaalde locatie. Meer info over deze regionale acties volgt.
 
Deze nationale actiedag zet volgende thema’s voorop:
 
- Verhoging van de koopkracht
- Verbetering van de sociale dialoog en garantie van de syndicale vrijheden
- Investeren in de openbare sector en kwalitatieve jobs
- Versterking van de pensioenstelsels binnen de Openbare diensten