20/04/2022 - Gewijzigde telewerkvergoeding

Beste Leden,
 
Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt.
 
Elk personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet zal een vergoeding voor telewerkkosten ontvangen, bestaand uit twee onderdelen:
 
- 20 EUR (forfaitair basisbedrag) voor vergoeding van internet- en communicatiekosten wanneer het personeelslid één (kalender)dag getelewerkt heeft in een (kalender)maand;
 
- 30 EUR voor vergoeding van kantoorkosten, wanneer het personeelslid minstens vier (kalender)dagen getelewerkt heeft in een (kalender) maand. Bij 1, 2 of 3 dagen telewerk wordt deze vergoeding van 30 EUR niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen.
 
De nieuwe, verhoogde vergoeding voor telewerkkosten geldt vanaf 1 januari 2022 en zal met terugwerkende kracht worden uitbetaald voor de telewerkdagen vanaf 1 januari 2022. Nadien zal de vergoeding voor telewerkkosten maandelijks worden uitbetaald
 
U kan het volledig KB hier nalezen.