05/01/2022 - INFOFLASH JANUARI 2022

Bonusdag voor iedereen
 
Op aandringen van het VSOA-Financiën werd de onrechtvaardigheid bij de toekenning van de bonusdag weggewerkt. 
Op 21 januari verscheen op het intranet de bevestigende communicatie hierover vanuit de personeelsdienst.
Vanaf dit jaar heeft elke medewerker van de FOD Financiën recht op een bonusdag per kalenderjaar, ongeacht werkregime of statuut. Ook de personeelsleden die niet werken in de variabele arbeidstijdregeling. Vanaf nu heeft iedereen er recht op.
Een hart onder de riem van de betrokkenen, hoofdzakelijk werkzaam bij Fedorest of in de shiftenregeling.
Deze extra verlofdag (BD) is zichtbaar in My P&O. Wie geen toegang heeft, kan hem op dezelfde manier aanvragen als het gewone verlof. Hij mag op elk moment opgenomen worden maar is evenwel niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar.
 
Uitbetaling telewerkvergoeding 2021
 
De telewerkvergoeding voor de maanden januari t.e.m. december 2021 zal automatisch worden toegekend. Hiertoe volstaat het via uw P&O-toepassing de vergoeding voor telewerk aan te vragen. Indien voor het jaar 2021 de vermelding “vergoeding verwerkt” verschijnt dan hoeft u verder geen stappen te ondernemen.
Het betreft enkel de communicatiekosten welke terugbetaald worden ten bedrage van 20 euro per maand.
De uitbetaling van de vergoeding voor telewerkprestaties is voorzien voor 25 februari 2022.
 
Stakingsaanzegging 14/01/2022
 
De aanzegging heeft betrekking op het volledig federaal openbaar ambt.
De redenen van de aanzegging die inging op 14 januari 2022 vanaf 22u voor onbepaalde tijd zijn de volgende:
1. Het uitblijven van maatregelen die de koopkracht van de ambtenaren versterken zoals:
    • Een herwaardering van de weddeschalen, aangezien de vorige dateert van 2002;
    • Het uitblijven van de invoering van een volwaardige 13de maand;
    • Het uitblijven van de maaltijdcheques.
2. Uitblijven van tekenen van waardering voor het geleverde werk tijdens de COVID-crisis;
3. Het uitblijven van onderhandelingen met betrekking tot een sectoraal akkoord;
4. Blijvende lineaire besparingen.
 
Via deze link kan u het volledig eisenkohier van het VSOA nog eens herlezen.
 
Brugdagen 2022
 
De brugdagen voor 2022 werden vastgelegd in een omzendbrief en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2021. 
 
Aan alle personeelsleden van de federale overheid worden in totaal drie dagen dienstvrijstelling toegekend in 2022:
- Vrijdag 27 mei 2022;
- Vrijdag 22 juli 2022;
- Maandag 31 oktober 2022.
Het betreft brugdagen voor respectievelijk donderdag 26 mei 2022 (O.H. Hemelvaart), donderdag 21 juli 2022 (nationale feestdag) en dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen).