Archief

01/01/2012 - Gelukkig nieuwjaar


Lees verder »

25/11/2011 - Nationale betoging vrijdag 2 december 2011 te Brussel

Onze syndicale organisatie neemt deel aan de manifestatie van 2/12/2011 in Brussel om te protesteren tegen de geplande blinde bezuinigingspolitiek.   Gelet op het belang van deze...
Lees verder »

15/06/2011 - Infovergadering over het informeel overleg betreffende het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie

Begin 2011 ging de overheid akkoord om met de syndicale organisaties informele besprekingen op te starten over de ontwerpteksten van het nieuwe organiek reglement en de implementatie van het...
Lees verder »

04/05/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen. Eindelijk ?

Nog steeds geen benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010. Nochtans engageerde de...
Lees verder »

03/05/2011 - Voorbereiding op het federaal bevorderingsexamen naar het niveau B

Selor organiseert in de loop van het tweede semester 2011 het algemeen gedeelte voor de overgang naar het niveau B voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C. De uiterste inschrijvingsdatum voor...
Lees verder »

19/04/2011 - Probleem met de datum van de digitale taalcertificaten van Selor

De ambtenaren van de FOD Financiën, die bij toepassing van het KB van 16 mei 2003, voor de taalcertificaten artikel 8 en artikel 9 §1, voldoende kennis van het KB van 8 maart 2001, een...
Lees verder »

10/03/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen - De overheid komt haar engagementen niet na.

Ondervraagd over het uitblijven van de benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010,...
Lees verder »